Susanne o RixDivans Bizzie Susanne o RixDivans Bizzie
Lydnad klass 1 Klass 2 Klass 3 Elit
uppflyttade och vinst 168,5p
Brukset Appellen Lägre Högre Elit

GDK 228,5 spår

250,5p uppfl 3pl.      

 GDK  spår

2013-04-07
2013-11-17
uppfl hkl 502p
vi vinst

uppflyttad hkl sök 2014-05-29 på 470p


Uflyttad hkl skydd 2015-05-17 446,75p vinst

MH  GDK
Korning
RixDivans Bizzie
Ewa o RixDivans Bonnie Ewa o RixDivans Bonnie
Lydnad Klass 1 Klass 2 Klass 3 Elit
 144p
Vinst/uppfl kl 2 185,5p
161,5p uppfl  3plats
166,5p uppfl 2 plats
Brukset Appellen Lägre Högre Elit
252p uppfl vinst spår Uppflyttade å 2 plats
2015-04-11
MH  GDK
Korning
RixDivans Bonnie
Mikael o RixDivans Briska Mikael o RixDivans Briska
Lydnad Klass 1 Klass 2 Klass 3 Elit
Brukset Appellen Lägre Högre Elit

 2013-05-19

uppf lkl spår 247,5p

2013-09-21
uppfl hkl spår 481,25p
2015-06-14
uppfl elit spår
511,25p 3plats
MH GDK
Korning
Kina o RixDivans Blinka(Foxy) Kina o RixDivans Blinka(Foxy)
Lydnad Klass 1  Klass 2 Klass 3 Elit
 169,5p/vinst/uppfl
Brukset Appellen Lägre Högre Elit
225,5p uppfl 3pl 450,75 uppfl hkl sök

Uppflyttade i spåret och vinst 2015-04-11
507,25 uppfl elit sök vinst 572,75p certpoängoch 3 plats
2015-05-09
MH GDK korning

Klubbmästare i brukset

2012

20180205 färdig och gdk vårdhund
RixDivans Blinka
Vivian med RixDivans Bråka(Leya) Vivian med RixDivans Bråka(Leya)
MH
Korning

Birgitta o RixDivans Bixi Birgitta o RixDivans Bixi
Lydnadklass 1Klass 2Klass 3Elit
BruksetAppellenLägreHögreElit
MH  GDK
Korning

Ulrika och RixDivans Betty Boop Ulrika och RixDivans Betty Boop
MH
Korning

Monica och RixDivans Blixtra Monica och RixDivans Blixtra
Lydnad Klass1
Uppfl till klass 2 183p å vinst 2014-05-31

 
 Klass 2 Klass 3 Elit
Brukset Appellen Lägre Högre Elit
Uppfl lkl spår 276p o vinst
2013-09-28
498,75 2014-04-26
vinst uppflyttade
MH GDK
Korning
Carl och RixDivans Blixt Carl och RixDivans Blixt
LydnadKlass 1Klass 2Klass 3Elit
BruksetAppellenLägreHögreElit
IPOBHIpo 1 Ipo 2Ipo 3
MH GDKKorning

Fredrik o RixDivans Belsebup Fredrik o RixDivans Belsebup
Lydnad Klass 1 Klass 2 Klass 3 Elit
Brukset Appellen Lägre Högre Elit
Uppflyttad till lkl sök
20170408
MH GDK
Korning

B-kullen föddes

2011-07-31

Dem är efter

S64936/2004 Gråmanns Fönn och S70390/2007 Brigadens Baccus