Ilzka och husse Fredrik HD/A ED/UA Rygg/UA Ilzka och husse Fredrik HD/A ED/UA Rygg/UA
spår sök skydd rapport ipo mondioring lydnad Mh-MT-L-test
2020-09-13
uppfl lkl
3plats
2021-08-22
uppflyttad
HKL skydd
vinst
2020-07-08
GDK MH
2021-10-10
uppfl HKL Spår
3 plats
2022-04-24
Godkänd högre klass skydd
Igal HD/A ED/UA Igal HD/A ED/UA
spår sök skydd rapport ipo Mondioring lydnas Mh/L-test-Mt
GDK MH/
GDK -L-Test
20120-06-11
Färdiga Å GDK 
Polishunds Ekipage.
Ice HD/A ED/UA rygg/ua med                husse Mats och matte Monika Ice HD/A ED/UA rygg/ua med husse Mats och matte Monika
spårsökskyddrapportipomondioringlydnadMh-Mt-L-test
GDK-MH
Ina ägs av Malin Tvärberg Ina ägs av Malin Tvärberg
spårsökskyddrapportipomondioringlydnad
Mor : RixDivan`s Enzie
Far : Kax Z Berounske Basty