Oddbjörg o RixDivans Chobra bor i Norge Oddbjörg o RixDivans Chobra bor i Norge
Lydnad Klass 1 Klass 2 Klass 3 Elit
2015-06-27 vinst uppflyttad klass 2 191p 2015-11-21
uppflyttas klass 3 173p
Brukset Appellen Lägre Högre Elit
Uppflytade till lkl spår
 Appellen i Lavin sök uppfl
Uppflyttade hkl spår på fina 580p
2015-05-20

2021-06-13
Debut i söket
589,5p uppflyttade HKL
Uppflytad elit spår 2015-06-20 589,5 p vinst 2021-09-05
hkl sök-uppfl till elit sök på 606p vinst


2021-06-19
612p 23 st cert spår och vinst

2021-06-12
Elit spår
606,5p cert


2020-09-05
629,5pcert
klaraförMM2021

2020-08-22
586p

2020-08-23
589,5p

2015-08.22
elit spår 611,5p cert vinst

2015-08-23
Elit spår 578p cert vinst
MH GDK IPO
GDK BH prov 2015-05-27
Lavin sök
GDK C Lavinhund
2016-02-21
2016-05.28
uppfl tillelitemn
NM 20180811
fin 6 plats och uttagen till Nordiska

NM 20170812
Fin 5 plats uttagna till Nordiska i spår i Danmark.


Elit spår 20160610
570,5p

Elit spår20160611
590,5p
Elit spår 20160625
541,5 p
Elit spår 20160626
611,5p cert och Bruks championat

20150820 NM spår 503,75p 8plats

Elit spår 2016-09-10 609,5
Elit spår 20160911 599p

20170514 elit spår 629,5 p cert

20170902
599p cert spår

20170903
Elit spår 601,5p

20180526
585p cert
20180527
592,5 cert

20180701spår elit593p och nu tävlar dem NM
Korning Uställd 2016-05-28 20170401
GDK B lavin sök
Tomas o RixDivans Cikora Tomas o RixDivans Cikora
Lydnad Klass 1 Klass 2 Klass 3 Elit
Brukset Appellen Lägre Högre Elit
IPO BH  GDK IPO 1
2015-07-04
uppflyttad ipo 2
IPO 2
2016-04-23
78 85 92 =255p uppflyttade 
IPO 3
20170909
A88 B 83 C 96= 267p
MH GDK  Korning
RixDivans Cikora
Tord o RixDivans Ciri Tord o RixDivans Ciri
LydnadKlass 1Klass 2Klass 3Elit
BruksetAppellenLägreHögreElit
IPO BHIPO 1IPO 2IPO 3
MH GDKKorning

Mikael o RixDivans Chi blivande avelstik Mikael o RixDivans Chi blivande avelstik
Lydnad Klass 1 Klass 2 Klass 3 Elit
uppflyttad till lydnads klass 1
Brukset Appellen Lägre Högre Elit
MH GDK L-Test
GDK att prövas som 
väktar hund.
 Korning
Tjänstehund Väktare uppkörning fixad 2015-11-13 --
RixDivans Chi
Elisabeth o RixDivans Chac Elisabeth o RixDivans Chac
LydnadKlass 1Klass 2Klass 3Elit
BruksetAppellenLägreHögreElit
MH GDK
Korning

Karin Blom och RixDivans Cito Karin Blom och RixDivans Cito
Lydnad Klass 1 Klass 2 Klass 3 Elit
162,5p 3plats
173,5p och vinst
185p 2plats å LP
168p 3 plats

 
Brukset Appellen Lägre Högre Elit
Ipo  IPO 1  2015-05-01 
A86p B 91p C 73 uppf IPO 2
 IPO 2  IPO 3 GDK BH Pov
Korning
408p utan jakten då bada var roligare=)

 
 MH GDK
RixDivans Cito
Jennifer o RixDivans Casper Jennifer o RixDivans Casper
LydnadKlass 1Klass 2Klass 3Elit
BruksetAppellenLägreHögreElit
MH GDK
Korning

C kullen föddes

2012-11-06

Dem kommer efter.

S61627/2007 Gråmanns Rixi

S50778/2009 Molars Säpo