Jag jeanette och Exi Jag jeanette och Exi
MH / GDK Kornimng Lydnad Appell Lägre Högre Elit Tjänstehund
20160911 uppfl vinst 263,75p 20170330
uppflyttade till hkl sök och en tredje placering

Uppflyttade till HKL spår idag 20170422 på
536,25p och en 2 plats

20170430
Uppflyttade hkl skydd
548,75p och vinst

 
20171105
Hkl skydd 
584,5p och vinst jönköping

20170909
Uppflyttad till elit sök på 507,25p 2 plats
20180526
debut elit skydd 677p cert vinst
Cecilia och Ettra Cecilia och Ettra
MH GDK/
Korning
          GDK extriör beskrivning
20181110
MT 477p titel korad
Lydnad Appellen Lägre Högre Elit Ipo
20180401
232,5 p uppflyttad
20180811
uppflyttade hkl spår å vinst

20190413
upflyttade hkl sök ,vinst

20190804
uppflyttad hkl skydd och 3 plats
2020-09-06
uppfl Elit spår

2021-10-31
uppflyttade Elit Skydd
L test/ Tjänstehund
Drag
Utställning
20180804
Exellent plats 2
Christian och Exxo Christian och Exxo
Mh GDK/ Korning Lydnad Appellen Lägre Högre Elit IPO
Uppflyttad lkl spår 20170506 187p å vinst
 
2021-10-03
uppfl hkl skydd 424,5p 2pl
Drag
Tjänstehund/L test
Tessan och Eddie Tessan och Eddie
MH   GDK   /Korning Lydnad Appellen Lägre Högre Elit
Tjänstehund/ Ltest 20180218

20190816
GDK rps prov
får nu titeln kombiekipage
GDK L-test att prövas som patrull hund
jobbar i försvaret

20190407
GDK EDD prov

20200612
GDKUppkörning hos polisen  ett år till.
GDK Uppkörning hos polisen
1 år till i tjänst.
20210521
Drag
Ipo
Margaretha  och Excalibur Margaretha och Excalibur
MH GDK
/Korning
 Lydnad Appellen Lägre Högre Elit
GDK/MH
Tjänstehund/L test
Drag
Ipo
Sören och Exa Sören och Exa
Mh GDK/korningLydnadAppellenLägreHögreElit
GDK/MH
Tjänstehundar/L test
Drag
Ipo
Lena och Electra Lena och Electra
MH GDK/korning Lydnad Appellen Lägre Högre Elit utst
Uppflyttad 20170326 20180429
uppfl hkl spår
1 bruksprovsklass
GDK Extriör
Korning/ Ltest
Korad/MT
20181020
467p
Drag
IPO
GDK BHP
GDK UHP
Ewa och Enzie Ewa och Enzie
Mh GDK/korning Lydnad Appellen Lägre Högre Elit
20161030
256p 
20181029
uppflyttad hkl skydd
på 465,75p å 3 plats
Tjänstehund/Ltest 20190616
uppfl hkl spår 483p
Drag
IPO
Angelica och Elda Angelica och Elda
Mh GDK
Korning
Lydnad Appellen Lägre Högre Elit IPO
20170816
GDK BH-prov
Drag
Tjänstehund/ L test