Appellen Lägre Högre Elit RixDivans Flippa/ Susanne Leijon
Spår 2017-10-01uppflyttad 571,75p 2plats 20180408 uppflyttade elit spår 2 plats 493,50p Debut20181104
582p å 3 plats

20181110 552,72p cert 2 plats 
Sök 20170402
uppflyttade till lkl sök och vinst
20181008
uppflyttad hkl sök och vinst

 
20171112
uppflyttad elit sök 502,25 p 2 plats
20180922 578,5 cert å vinst

20180923 57 certpoäng tredje platsp

20190407
Elit sök vinst och 2 certet.
20190908
Brukschampion
591p vinst i sök

2020-09-27
Vinst, cert 
elit sök 565p

2021-08-29
Bruks sm sök
13pl

2021-10-03
elit sök cert/vinst544p

 
Skydd 2021-09-11
Mondioringg cat 3 debut tyskland 326p 3 plats

2023 - 04 - 30
Vinst i Mondioring cat 3 på 357 p
Klara för Bruks SM 

2023 - 06-17
Mondioring cat 3   317,5p
Rapport 2023-08-26
Bruks SM mondioring cat 3 och en 3 plats 
Mondioring 20170701, Mondioring 1, 194p vinst

20170702 mondioring cat 1 179p 3 plats

20170813 Mondioring cat 1 vinst påfina 196p/200
Landskrona
20180630 mondioring cat 2 gdk placering 1 248p

20180701 mondioring cat 2 gdk 2placering 275,5p får nu tävlamondioring cat2

Mondioring kat2
20190531
291,5p av 300p
2plats 

Mondioring VM polen cat 2 20191003
en fin 8 plats.
2023 - 10-13
VM Portugal Mafra Mondioring cat 3 
297p
Bästa svenska ekipaget. 

2024 /04/13
Cat3 Gdk och klar för Bruks SM i Mondioring 2024 
IPO
GDK
BH-prov 20170422
MH/GDK
Korning
20190511
GDK MT 458p 
20190615
gdk extriör och där med titeteln korad.
Lydnad 20170526
Start klass 185.5p 3 plats
L-test
Appellen Lägre Högre Elit RixDivans Figge/ Emma Bergqvist
På prov hos Polisen
Spår
Sök
Rapport
Skydd
IPO
BH
MH/ GDK
L-Test GDK polishund
Korning
Lydnad
20170524
startklass 154p
Appellen Lägre Högre Elit RixDivans Fazita Christer Sjögren
Spår
Uppflyttad 20170805 på 234p 2 placering av 15 st Ekipage.
Sök
Skydd
Ipo
Rapport
HM/GDK
Korning
L-Test
Lydnad
Appellen Lägre Högre Elit RixDivans Frost/Pirita Rydberg
Somnat in!
Spår
Sök
Skydd
Rapport
Ipo
MH
Korning
L-test
Lydnad
Appellen Lägre Högre Elit RixDivans Faxe/Christian Nergmloh
Prov hos Polisen
Spår
Sök
Skydd
Ipo
Rapport
MH GDK
Korning
L-test
GDK L-test 20171206 Jobbar nu hos polisen
Lydnad
Appellen Lägre Högre Elit RixDivans Fenja/Lena Andersson
Spår
uppflyttade till lkl spår 20170805 på 219,75p 2 placering av 13 st ekipage
20180805
uppfl hkl spår.500,75p 2 plats av 11 hundar.
20190526
uppfl elit spår 514p 3 plats
2020-07-24
Debut Elit sök 2515p vinst
Utställd med Very Good
Sök 20180527
556,25p uppflyttad vinst
2020-08-02
584,5p
cert och vinst
elit sök
Skydd 20190901
uppflyttad hkl
539p å vinst
2023 06-10
Vinst och cert i Elit Sök 
Ipo
Rapport
MH/GDK  MT 532p
GDK Extriör Korad
Korning
L-test
Lydnad
20170516
Start klass 
debut 170,5p
AppellenLägreHögreElitRixDivans Fendie/Gun Stålroth
Spår
Sök
Skydd
Rapport
Lydnad
MH GDK
L-Test
Ipo
Korning
Appellen Lägre Högre Elit RixDivans Fixa/Andreas Mattsson
Somnat in!
Spår
Skydd
Sök
Rapport
Ipo
MH
Korning
L-test
Lydnad
Appellen Lägre Högre Elit RixDivans Frippe/Tony Johansson
På prov hos polisen, somnat in-
Spår
Sök
Skydd
Rapport
IPO
MH/ GDK
Korning
L-test
Lydnad
Appellen Lägre Högre Elit RixDivans Fakir/ Ulf Karlander
Spår
Sök
Skydd
Ipo
Rapport
MH
Korning
L-test
20171108 GDK 
L-test jobbar som väktar hund.
Lydnad
Axa och Pedro är föräldrar till F kullen 2015-12-25
Axa och Pedro är föräldrar till F kullen 2015-12-25