Dygn 37

Då har RixDivans Axa gått in i dygn 37-38 i sin dräktighet!
Och hon börjar bli rejält tjock redan,hon som är så smäcker å liten i vanliga fall=)
Mätte magen på henne idag och den är 76 cm.
Hon har blivit lugnare och sover mer och kissar oftare=)
Så ska bli spännande och se hur många det blir,vetrinären räknade till 8st!

Fostrets Utveckling

Tikens dräktighet och fostrets utveckling
Dräktighetsperioden och utvecklingen går  i 3 perioder. 
Hundens viktigaste organ är färdigbildade innan du ens vet att tiken är dräktig!
 
 1:a perioden (2:a till 17:e dagen) 

Perioden där ägglossning följs av befruktningen beskrivs som en zygot (benämningen på ett befruktat ägg) som ligger fritt i äggledaren o vandrar ner till livmodern.

 2:a perioden(19:e till 35:e dagen)

Embryoperioden börjar vid implantationen av zygoten o slutar då de viktigaste organen är färdigbildade.

 3:e perioden (35:e dagen till födsel)

Fosterperioden är tiden där de kännetecknen som skapar en hund blir bildade o den mesta växten sker.

    
 
Lite om dräktighet

Dräktighetstid: I medeltal är en tik dräktig 63 dygn från parning med en variation från 56-72 dagar. 
Variationen beror på flera saker men viktigaste faktorn är när tiken haft ägglossning.
Räknat från ägglossningen så går de flesta tikar dräktiga 63 dygn +/- någon dag.

Tecken på dräktighet:

- viss vulvasvullnad kvarstår efter löpet
- tiken är illamående i vecka 3 och/eller vecka 5
- ibland förekommer en lindrig blödning från vulva under någon/några dagar i vecka 3
- rodnad av spenarna från vecka 4
- spen- och juverförstoring från vecka 5
- bukförstoring från vecka 5
- klar, seg flytning från 4-5 veckan
- fosterrörelser från vecka 7


Dräktighetsdiagnos kan ställas på flera olika sätt men vanligast idag är att man gör ett ultraljud ca 28 dagar 
efter parning. Nackdelen är att en enstaka valp kan missas men fördelen är att man kan se att valparna lever 
och att allt verkar normalt med livmodern. 
Det är dock svårt att räkna valpar med ultraljud.  Man ser bara en liten del av buken åt gången och det är 
lätt hänt att man räknar samma valp flera gånger eller missar en annan. 

Vill man räkna valpar är det bättre att ta en röntgenbild någon gång efter dag 43 då har valparnas skelett 
börjat bli så förkalkat att det ses på röntgen.

Med lite träning kan man lära sig att känna fosterblåsorna i buken från vecka 3.
Det finns även blodprov som kan användas men det visar bara om tiken blivit dräktig men talar inte 
om hur valparna mår. Valparna kan t.o.m ha dött men provet kommer fortfarande att vara positivt.

Fostrets utveckling

Embryo
Vecka 1, 2 och 3 Ungefär 8-9 dygn efter befruktningen finns i äggledaren en cellklump kallad morula innehållande 16 - 32 celler. De första befruktade äggen inväntar de övriga, så när äggen vandrar ner genom äggledaren till livmodern, kommer alla att ha samma ålder. Ner vandringen sker det 10-14:e dygnet.
 
Väl i livmodern fördelar de blivande fostren sig i livmodern och 17-21 dygn efter befruktning fäster de sig i livmoderväggen och en moderkaka utvecklas. Moderkakan går som ett bälte runt fostret. 
Genom moderkakan tillför tiken de näringsämnen som fostret skall använda i den kommande utvecklingen 
  
CA 8 DYGN EFTER PARNINGEN FINNS DET EN CELLKLUMP SOM INNEHÅLLER 16-32 CELLER. NERVANDRINGEN TILL LIVMODERN TAR 10-14 DYGN. MODERKAKAN GÅR SOM ETT BÄLTE RUNT FOSTRET. GENOM MODERKAKAN FÅR FOSTRET NÄRING FRÅN TIKEN.
VISSA TIKAR ÄR ILLAMÅENDE I TREDJE VECKAN. DET BEROR PÅ DE HORMONELLA FÖRÄNDRINGAR SOM SKER OCH ATT LIVMODERN BÖRJAR VIDGAS. TIKEN KANSKE ÄTER SÄMRE OCH VILAR MER NU. FOSTERBLÅSORNA ÄR NU RUNDA OCH CA 15 MM I DIAMETER. DAG 19 INPLANTERAS EMBRYOT I LIVMODERN.
EMBRYO
FOSTERBLÅSOR
EMBRYOSTADIET
EMBRYOSTADIET STARTAR MED UTVECKLINGEN AV HUVUD/HJÄRNA/RYGGMÄRG MED START I HUVUDREGIONEN, NERVLEDARE, BÖRJAN TILL LEMMAR, SYN, HÖRSELORGAN O MATSMÄLTNINGSORGAN. NÅGRA DAGAR EFTER ATT ZYGOTEN HAR FÄST SIG TILL LIVMODERN, ÄR DEN INKAPSLAD I FOSTERBLÅSAN (AMNION) SOM VÄXER ÖVER DENNAS YTTRE. 
FosterblåserVissa tikar är illamående i tredje veckan. Det beror på de hormonella förändringar som sker och att livmodern börjar vidgas. Tiken kanske äter sämre och vilar mer nu. Fosterblåsorna är nu runda och ca 15 mm i diameter.
 
Dag 19 inplanteras embryot i livmodern. 
 
Embryostadiet 
Embryostadiet startar med utvecklingen av huvud/hjärna/ryggmärg med start i huvudregionen, nervledare, början till lemmar, syn, hörselorgan o matsmältningsorgan. Några dagar efter att zygoten har fäst sig till livmodern, är den inkapslad i fosterblåsan (amnion) som växer över dennas yttre.    
Tikens Livmoder
1.          Äggstock
2.      Uterin horn
3.     Uterin kropp
4.             Vagina
5.         Urinblåsa
6.        Äggledare 
 
 
 Vecka 4                                                                                

Man kan nu skilja på bak och framben. Öronsnibbarna är synliga. Öronen och ögonen bildas denna veckan.

 25:e dagen

Embryot är nu 14 mm och fosterblåsorna är som små bubblor på ca 2,5 cm. Man kan nu (vid 25 dagar) ultraljuda tiken för att konstatera dräktighet. Nu ska utfodringen till tiken gradvis ökas på fler mål under dagen. 

Under högdräktigheten och digivningen behöver tiken två till tre gånger så mycket protein, kalk och vitaminer som då hon inte är dräktig. Det finns specialfoder för dräktiga och digivande tikar som innehåller det tiken behöver. 
När tiken blir tjockare behöver hon få sin föda uppdelad på flera mål.

28:e dagen17 mm och den första benbildningen kommer till synes; över- och underkäke, skalltak och kragben.  

Valpfoster 30 dagar

 
Vecka 5 (dag 29-35)

Vi går in i fosterstadiet.

Bröstvårtor och de yttre könsorganen börjar utvecklas. 

Valpfostrets tassar börja forma sig, som senare blir till trampdynor och tår.. 

Här börjar också tarmsystemet att bildas, som på detta stadium fortfarande är i navelsträngen.
Dräglikheten kan inte längre kännas, men ultraljudsskanning är den mest använda metod från nu och till 
fostret kan påvisas med röntgenbilder. Tiken vill möjligen först nu visa de första tecken på dräktighet med 
ett ändrat beteende, men buken har ännu inte ändrat form

30:e dagen

19 mm. Nu formas ögonlock, innerörat och morrhåren. Ögonfransarna anläggs. Tarmarna förbinds med naveln. 5 par bröstvårtor och tårna på frambenen är klart synliga. De yttre Könsorganen börjar visas.

Tårna skiljs nu från varandra. Fostret ökar nu fort i vikt. Skelettet börjar mineraliseras. Ögonlocken, morrhåren, ögonfransarna anläggs nu. Öronsnibbarna växer. 

 33:e dagen

27 mm. Nu föregår bildandet av ben i nospartiet, framtänder, gom, kindben, hjässben, mittaxen på revben 4-10, samt mittaxen på humerus, radius, ulna, femur, tibia och fibula samt tidigt stadium av hörntänder och sammansmältning av gomspalten. Tårna på baktassarna syns tydligt.

Omkring dag 33 stängs gommen, så efter detta datum kan inte längre gomspalt uppstå.. Tarmsystemet som fortfarande är i navelsträngen börjar nu att bildas.

Överhuvudtaget är det den mest riskfulla tiden över där kemikalier och andra saker kan skada fostret.

Fostret är nu ca 3,0-3,5 cm stora och ovala. Och börjar flyta ihop. Bukomfånget ökar och man borde nu kunna se på tiken om hon är dräktig. Lite beroende på hur många foster hon bär och om tiken är kraftig i sig själv el ej.

 35:e dagen

35 mm. Ögonlocken utvecklas. Bröstbenen växer ihop i mittlinjen. Förbening vid tinningen/ögat/tårkanal och skuldra. Förbening av 2-13 revben i mittaxen.    

Den 35:e dagen markerar slutet på embryoperioden, den första dräktighetsfasen. Organen börjar nu ta form och embryona kallas foster även om de inte är fullt utvecklade. Under fosterfasen och särskilt från och med den 40:e dagen ökar fostren i vikt med 3/4 av födelsevikten. I  femte veckan börjar fostren bli så stora att livmoderhornen *måste lägga sig till rätta* i bukhålan, vilket medför att dom trycker på de övriga inre organen, bland annat magsäcken, vilket återigen kan ge lite illamående under några dagar.  

 Vecka 6 (dag 36-42)

 Öronsnibbarna och ögonlocken växer och täcker i slutet av veckan örongång och ögon. De yttre könsorganen 
börjar förändra sig i riktning till han- och honkönsorgan..I början av veckan skiljs tårna helt, och i slutet av veckan bildas klorna. Morrhår börjar växa ut.Tarmsystemet lämnar navelsträngen och befinner sig nu placerad i bukhålan.Hos tiken ses en svag rosafärgning av bröstvårtorna, och beroende på antalet  valpar i livmodern vill buken tillta lite i omfång. 

 37:e dagen
47 mm. Förbening av occiput, första revbenet, 1-4 halsvirveln, ben i mellanfoten och höftbenets mittaxe.

 38:e dagen

53 mm. Förbening av mellanväggen i nosen, mellanörat, brosket i underkäken, centrum i ryggvirvlarna,revbensbågar och vidareutveckling av de små kotorna i mellanfoten både fram o bak.

39:e dagen

60 mm. Bla förbening av tårna fram o bak.

 40:e dagen

65 mm. Bukhinnan vid naveln växer ihop. Höftbenet är komplett brosk bildat, men dess ledskål bildas inte förrän flera veckor efter födseln.

 Från 42:e dagen kan man röntga tiken för att konstatera dräktighet.

Börjar förändra sig i riktning till han el hon kön.

 42:e dagen

Klorna bildas. 

Vecka 7 (dag 43-49)

Under denna vecka växer kroppsbehåringen ut, och färgmarkeringen ska kunna ses.
Tassarna och trampdynorna är nu färdigbildade.
Fostret liknar nu den färdiga valpen, men kan inte överleva utanför livmodern.
Från detta tidpunkt är det egentligen bara storleken som ändras.
Förbeningen i benen är nu så långt framme, att man från dag 48 kan se fostren på röntgenbilder.
Det är nu för första gången i dräktigheten möjligt att känna se fosterrörelser och ibland se det till och med.
Tikens buk är i de flesta fall tydligt förstorad, Om det bara är en el två valpar så dröjer det kanske ytterligare en tid och mjölkproduktionen har börjat.

Fostren känner nu av om du klappar på tikens mage.

45:e dagen

 86 mm. Färgmarkeringar börjar synas och pälsen växer ut. Tassarna och trampdynorna är färdigbildade. Förkalkning av de nedre premolarerna. Vidareutveckling av kotorna i ryggraden och bäckenet. 

 Vecka 8 (dag 50-57)

 Fostret är färdigbildad och kan nu kännas, fostrens hjärtslag kan höras och man kan ibland se hur de rör sig. 

 Tiken är nu mest besvärat av sin vikt och sitt omfång och skall i denna period vänjas vid sin valplåda. Mjölkkörtlarna är spända och fulla med mjölk. För tik som får sin första valpkull kommer troligen mjölken i samband med valpning.

50:e dagen

107 mm. Kroppen är välproportionerad. Förbening av de sista benen i skallen, ambolten i mellanörat och centrum i virvlarna.

Nu kan man (om man har tur) höra valpens hjärtljud om man lägger örat mot tikens mage. Lite beroende på hur valpen ligger. Hjärtslagen ligger på ca 200 slag i minuten. Man kan höra dom som små tickande ljud. Mjölken börjar nu produceras hos tiken.

55:e dagen
144 mm. Alla mjölktänder är förkalkade och nedre molar förkalkas (permanent tand), likaså sköldkörteln, sacralben 1 och 2 (korsben), alla revben, virvlar och centra.

57:e dagen

150 mm. Förbening av vristbenet och sacralben 3.  

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln

-